07 Feb

Wat is debiteurenbeheer en waarom is het zo belangrijk?

Debiteurenbeheer is het proces van het bewaken en beheren van uitstaande betalingen van klanten of debiteuren. Het is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van een onderneming omdat het helpt bij het bewaken van de kasstroom en het voorkomen van betalingsachterstanden. Een effectieve debiteurenbeheerstrategie zorgt voor een gezonde financiële positie van het bedrijf en stelt het bedrijf in staat om te blijven groeien en floreren.

Debiteurenbeheer betekenis 

Debiteurenbeheer is de verzameling, controle en verwerking van informatie over de verplichtingen van debiteuren om betalingen uit te voeren. Het betekent het pro-actief beheren van de verplichtingen om ervoor te zorgen dat betalingen op tijd en volledig worden uitgevoerd, en het minimaliseren van het risico op betalingsachterstanden en het verlies van inkomsten. Het is een belangrijke taak voor elke onderneming die wil groeien en haar financiële prestaties wil verbeteren.

Procedure debiteurenbeheer in 7 stappen

 1. Registreren van debiteuren: Het eerste en belangrijkste onderdeel van debiteurenbeheer is het registreren van debiteuren en hun betalingsverplichtingen in een beveiligd systeem of boekhoudsoftware. Dit helpt bij het bijhouden van betalingshistorieken en vermindert het risico op verlies of verwarring.
 2. Stellen van betalingsvoorwaarden: Bedrijven moeten duidelijke betalingsvoorwaarden stellen en communiceren met debiteuren om ervoor te zorgen dat ze weten wanneer betalingen moeten worden uitgevoerd en hoe ze moeten worden verwerkt.
 3. Verzenden van facturen: Het verzenden van facturen op tijd is belangrijk om ervoor te zorgen dat debiteuren op de hoogte zijn van hun betalingsverplichtingen en om te helpen bij het tijdig innen van betalingen.
 4. Monitoren van betalingen: Het bewaken van de betalingen van debiteuren is een cruciale taak om ervoor te zorgen dat betalingen op tijd worden uitgevoerd. Bedrijven kunnen automatische meldingen instellen om hen op de hoogte te stellen van vervallen of uitstaande betalingen.
 5. Voeren van follow-up: Als betalingen vertraagd zijn, is het belangrijk om op tijd een follow-up te doen. Dit kan via e-mail, telefoon of brieven worden gedaan en helpt bij het oplossen van problemen en het bevorderen van tijdige betalingen.
 6. Gebruik van incassoprocedures: Als debiteuren niet reageren op herinneringen of follow-ups, kunnen bedrijven overgaan tot incassoprocedures. Bedrijven kunnen een incassobureau inschakelen of rechtsmaatregelen nemen om hun verplichtingen te innen.
 7. Updaten van debiteurenrecords: Na betaling moeten de records van debiteuren worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat de gegevens up-to-date en nauwkeurig blijven. Dit helpt bij het verminderen van het risico op fouten en het bevorderen van een efficiënt debiteurenbeheer.

In conclusie, debiteurenbeheer is een belangrijk onderdeel van het financiële beheer van elke onderneming. Door deze stappen te volgen, kunnen bedrijven ervoor zorgen dat ze effectief beheer kunnen voeren van hun betalingsverplichtingen en het risico op betalingsachterstanden minimaliseren.

Mogelijkheden bij oninbare facturen 

Bij oninbare facturen zijn er drie mogelijkheden om het bedrag in te vorderen:

 1. Interne verkoop: Bedrijven kunnen de oninbare factuur verkopen aan een factoringbedrijf of een incassobureau voor een deel van het bedrag. Dit is een snelle oplossing, maar bedrijven krijgen doorgaans minder dan het volledige bedrag.
 2. Legale procedures: Bedrijven kunnen overgaan tot legale procedures, zoals het instellen van een gerechtelijke procedure of het verzenden van een dagvaarding, om het bedrag in te vorderen. Dit is een tijdrovende en kostbare optie, maar kan resulteren in de inning van het volledige bedrag.
 3. Schuldregeling: Bedrijven kunnen ook een schuldregeling aangaan met de debiteur. Hierbij wordt afgesproken hoe de debiteur het bedrag in termijnen zal aflossen. Dit is een oplossing waarbij beide partijen baat hebben, maar het kan tijd kosten om een overeenkomst te bereiken.

In conclusie, bedrijven hebben verschillende opties bij oninbare facturen en kunnen de beste oplossing kiezen op basis van de omstandigheden en de prioriteiten van het bedrijf. Het is belangrijk om snel actie te ondernemen om de inning van de factuur te bevorderen en verdere verliezen te voorkomen.

3 gouden tips voor je debiteurenadministratie 

Er zijn drie gouden tips die bedrijven kunnen volgen voor een effectieve debiteurenadministratie:

 1. Regelmatig opvolgen: Bedrijven moeten regelmatig de openstaande facturen opvolgen en contact opnemen met debiteuren die achterstand hebben in de betaling.
 2. Duidelijke communicatie: Het is belangrijk om heldere en duidelijke communicatie te hebben met debiteuren, waarbij de verwachtingen en afspraken worden vastgelegd.
 3. Goede software: Bedrijven kunnen de debiteurenadministratie vergemakkelijken door de inzet van goede software. Dit stelt bedrijven in staat om snel inzicht te krijgen in openstaande facturen, automatische opvolgingen in te stellen en rapportages te genereren.

Door deze tips op te volgen, kunnen bedrijven zorgen voor een efficiënte en effectieve debiteurenadministratie, waardoor de kans op oninbare facturen en verliezen wordt verminderd.

Mkb debiteurenbeheer uitbesteden 

Het uitbesteden van debiteurenbeheer is een optie voor MKB bedrijven om de zorgen en tijd die komen kijken bij het beheren van debiteuren te verminderen. Door het uit te besteden aan professionals, kunnen MKB bedrijven zich richten op hun corebusiness en het vertrouwen hebben dat hun debiteurenbeheer op een efficiënte en effectieve manier wordt afgehandeld. Het uitbesteden van debiteurenbeheer is ook een mogelijkheid om de kosten te verlagen en de inning van openstaande facturen te verbeteren.

+